FMCP English Online
0Comments

คอร์สภาษาเกาหลี

     ภาษาเกาหลี   ปัจจุบันการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ส่วนหนึ่งอาจมากระแสนิยม ดารา นักร้อง หนังหรือภาพยนตร์ ซึ่งความชอบหรือความคลั่งไคล้นี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้วัยรุ่นไทยหันมาเรียนภาษาต่างประเทศเหล่านี้มากขึ้น แต่หากมองในแง่ของเศรษฐกิจเราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า เกาหลี กำลังมีบทบาทเป็นอย่างมากในระบบเศรษฐกิจโลกยุคปัจจุบัน  ดังนั้น ภาษาที่สอง หรือภาษาที่สาม นอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาเกาหลีก็เป็นอีกภาษาที่น่าสนใจ และยังจำเป็นต่อการทำงาน หรือการศึกษาต่อในอนาคตเป็นอย่างมาก  หรือจะเรียกว่าเอาภาษามาช่วยต่อยอดการทำงานก็ว่าได้ ที่ FMCP English  เราสอนภาษาเกาหลี (Korean Language) ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (Basic) ตัวอักษร พยัญชนะ สระ, การออกเสียง, โครงสร้างไวยากรณ์  - สอนทั้งผู้ที่มีพื้นฐาน
by KruMae FMCP English
FMCP English Online
0Comments

คอร์สภาษาเกาหลี

 คอร์สภาษาเกาหลี คอร์สภาษาเกาหลี  ประกอบไปด้วยทักษะทั้ง 4 ซึ่งด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสอนที่ FMCP English จะสอนในรูปแบบการเรียนการสอนที่สนุกสนาน และเข้าใจง่าย กับอาจารย์เจ้าที่ใจดีและมีประสบการณ์สอน คอร์สภาษาเกาหลีนี้ถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายแต่สนุก และได้ความรู้ครบถ้วน ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศเกาหลี และวัฒนธรรมของเกาหลีอีกด้วย ดังนั้นนอกจากจะได้เรียนภาษาแล้วยังได้เรียนรู้สิ่งอื่นๆรอบตัวอีกด้วย เนื้อหาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีที่ถูกออกแบบและพัฒนาให้เข้าถึงสิ่งที่ผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้จริง โดยมุ่งเน้นสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อ ทำงานต่อ ขอทุนการศึกษา หรือ มีความสนใจในภาษาเกาหลี ทั้งอ่าน พูด ฟัง และ เขียน  ที่FMCP English จึงมาตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่สนใจแล้วค่ะ คอร์สเรียน
by KruMae FMCP English
FMCP English Online
0Comments

Trend เกาหลี กำลังมา!!!!

  หากจะมองหาประเทศใดประเทศหนึ่ง ที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภายในช่วงระยะเวลาอันสั้น คนจำนวนไม่น้อยคงจะนึกถึงประเทศเกาหลี ซึ่งมีคำกล่าวที่บ่งบอกถึงประเทศเกาหลีในปัจจุบันได้ดีที่สุด นั่นก็คือ “Dynamic Korea” หมายถึง การเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องอันนำไปสู่การพัฒนาประเทศเกาหลี การให้ความสำคัญในการพัฒนาและการให้โอกาสที่ดีทางด้านการศึกษาแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน จนนับได้ว่าประเทศเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการรู้หนังสือของประชากรอยู่ในอันดับสูงที่สุดของโลก ซึ่งนั่นเป็นเพราะชาวเกาหลีเชื่อว่า ประชาชนที่ได้รับการศึกษาที่ดีจะเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในการพัฒนาประเทศ ที่สำคัญ เกาหลีมีนโยบายการศึกษาที่เปิดกว้าง และให้การต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติเป็นอย่างดี สิ่งหนึ่งที่คนไทยให้ความสนใจกันมากเกี่ยวกับประเทศเกาหลีคือ ภาษาเกาหลี ซึ่งถือเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน มีสถาบันอบรมภาษาเกาหลีและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เปิดสอนภาษาเกาหลีเพิ่มมากขึ้น โดยสถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้ได้บรรจุรายวิชาภาษาเกาหลีไว้ในหลักสูตรการศึกษา ทั้งในฐานะวิชาเอก วิชาโท หรือบางแห่งอาจกำหนดไว้เป็นวิชาเลือก สำหรับมหาวิทยาลัยที่บรรจุเป็นวิชาเอกหรือวิชาโท เช่น  มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง อย่างไรก็ดี การเรียนภาษาให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องได้เรียนรู้อย่างถูกต้อง
by KruMae FMCP English