FMCP English Online
0Comments

คอร์สภาษาเกาหลี

     ภาษาเกาหลี   ปัจจุบันการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ส่วนหนึ่งอาจมากระแสนิยม ดารา นักร้อง หนังหรือภาพยนตร์...
by KruMae FMCP English
FMCP English Online
0Comments

มาเรียนภาษาเกาหลีกันเถอะ

มาเรียนภาษาเกาหลีกันเถอะ ทศวรรษนี้ต้องยอมรับจริงๆ ว่า กระแส K-POP มาแรงมาก แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาก็คือ “ภาษาเกาหลี” ที่กลายเป็นภาษาฮอตฮิตที่เด็กไทยหลายคนสนใจเรียน...
by KruMae FMCP English
FMCP English Online
0Comments

Trend เกาหลี กำลังมา!!!!

  หากจะมองหาประเทศใดประเทศหนึ่ง ที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภายในช่วงระยะเวลาอันสั้น คนจำนวนไม่น้อยคงจะนึกถึงประเทศเกาหลี...
by KruMae FMCP English