เรียนสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถสำหรับชาวนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี (AMATA)

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถสำหรับชาวนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี (AMATA)

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถให้ชาวนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี   นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เป็นหนึ่งในแหล่งอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วนบริษัทต่างชาติ เนื่องจากชลบุรีมัท่าเรือเพื่อขนส่งสินค้า ชลบุรีจึงมีบริษัทต่างๆ พากันมาลงทุน มีทั้งหมด 514 โรงงาน...