เรียนสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถให้ชาวนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี
0Comments

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถสำหรับชาวนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี (AMATA)

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถให้ชาวนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี   นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เป็นหนึ่งในแหล่งอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วนบริษัทต่างชาติ...
by Fred