ระวังกริยาที่เป็น Continuous Tense ไม่ได้

ระวังกริยาที่เป็น Continuous Tense ไม่ได้ Question:  กริยาทุกตัวสามารถเป็น Continuous ได้หมดเลยใช่มั้ย.. ครูเม:  อืม..โดยส่วนใหญ่ใช่  แต่ความยากของภาษามันเป็นตรงที่ข้อยกเว้น  มีกริยาที่เป็นข้อยกเว้นอยู่สองประเภทที่คนต่างชาติเห็นว่า “มันทำนานไม่ได้”...