เรียนภาษากับ Quote ถูกใจ…”I’m too busy loving the people who love me.”

เรียนภาษากับ Quote ถูกใจ…”I’m too busy loving the people who love me.” ลองแปลทีละประโยค… I don’t have time to worry about who doesn’t like me. ฉันไม่มีเวลาที่จะมาห่วงคนที่ไม่ชอบฉัน….. I’m too busy loving the people...