สำนวน “Copy Cat” : แมวขี้ค้อปปี้?

สำนวน “Copy Cat” : แมวขี้ค้อปปี้? ในชีวิตเรา..คงเคยมีคนที่ทำตามเรา  ไปไหนก็ต้องไป..ซื้ออะไรก็ต้องซื้อเหมือนเรา..เอ..เค้าเรียกคนแบบนี้ว่าอะไรเอ่ย…. Copy Cat : ใช้เรียกคนที่ชอบทำตามคนอื่น..ไม่ใช่ลอกข้อสอบนะ  แต่การทำตัวตสมคนอื่น เช่น ใส่เมื่อผ้าคล้ายๆ...