เรียนการออกเสียง DEVELOPMENT ให้เหมือนเจ้าของภาษา

เรียนการออกเสียง DEVELOPMENT ให้เหมือนเจ้าของภาษา คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย de- ทั้งหลาย…เช่น  destruction, destroy, development, determine… เสียง  ดี จะเบา…. แต่จะเน้นท่อนกลางหนักแทน… ดูตัวอย่างได้เลย…  แล้วพูดตามด้วยนะ การฝึกสำเนียง...