เรียนรู้การใช้สำนวนภาษาอังกฤษ “Tall Order”

เรียนรู้การใช้สำนวนภาษาอังกฤษ “Tall Order” สำนวนภาษาอังกฤษ Tall order ใช้พูดถึงสิ่งที่ยากที่จะทำให้สำเร็จ  อาจจะเป็นงานใหญ่ที่หัวหน้าสั่งให้ทำเสร็จภายในวันนี้ หรือพรุ่งนี้เช้า ตัวอย่างการใช้สำนวนภาษาอังกฤษ Tall Order Ex.  Getting kids to read 600-page...