ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น…คุณจะเป็นแบบอย่างให้ลูกคุณได้อย่างไร

ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น…คุณจะเป็นแบบอย่างให้ลูกคุณได้อย่างไร คุณคือผู้ปกครองสมัยใหม่  ถ้า… คุณเริ่มปูพื้นฐานภาษาให้ลูกตั้งแต่เด็กๆ คุณให้สำคัญกับการสื่อสาร ทักษะการพูดการฟัง มากกว่าการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ คุณส่งเสริมให้ลูกทำกิจกรรม...