คำถามสำคัญที่สุดในชีวิตผู้ปกครอง–ให้ลูกเรียนหลักสูตรปกติ หรือหลักสูตร EP ดี

คำถามสำคัญที่สุดในชีวิตผู้ปกครอง– ให้ลูกเรียนหลักสูตรปกติ หรือหลักสูตร EP ดี?   หน้าที่ของผู้ปกครอง–คือการเลือกการเรียนที่ดีที่สุดให้ลูก   แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการเรียนแบบไหนจะดี ในเมื่อระบบการศึกษาสมัยนี้นั้นต่างกับที่เราเรียนมาอย่างมากมาย....

วิธีการเตรียมตัวลูกใน การสอบเข้าม.1 โรงเรียนชลกันยานุกูล และโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

วิธีการเตรียมตัวลูกใน การสอบเข้าม.1 โรงเรียนชลกันยานุกูล และโรงเรียนชลราษฎรอำรุง นั่นนะซินะ…ใกล้ถึงเวลาที่ผู้ปกครองทุกคนต่างวิตกกังวล แถมนอนไม่หลับบางที… การสอบเข้าเรียนชั้นม.1 ของลูก… ผู้ปกครองห่วงการสอบเข้าครั้งนี้–ยิ่งกว่าอะไรดี...

To, for และ of ความแตกต่างของทั้งสามตัวนี้และหลักการใช้ที่ถูกต้อง

หลักการใช้ of Of : ใช้ในความหมายว่า “ของ” เช่น  The first page of the book describes the author’s profile. หน้าแรกของหนังสือเล่มนี้อธิบายประวัติของผู้เขียน Of:  ใช้บอกจำนวน เช่น  I drank three cups of milk. ชั้นดื่มน้ำจำนวนสามแก้ว หลักการใช้ to To: ...

ให้น้องๆเล่นเกมส์–และวิธีอื่นๆที่ผู้ปกครองควรทำเพื่อช่วยให้น้องเก่งภาษาอังกฤษ

ผู้ปกครองสมัยนี้เริ่มเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษมากขึ้น  ความกดดันในที่ทำงาน และความต้องการในการมีทักษะภาษาทำให้ผู้ปกครองเริ่มห่วงอนาคตของลูก ถ้าคุณคือผู้ปกครองที่รู้สึกแบบนี้ คุณสามารถช่วยลูกหลานให้รักภาษาอังกฤษมากขึ้น.. เมใช้คำว่า รัก เพราะ...

คอร์ส ม.ต้น-ม.ปลาย กับรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่กับครูต่างชาติ! คอร์สเปิดแล้ว!!

คอร์สม.ต้น-ปลาย กับรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่กับครูต่างชาติ! การเรียนภาษาอังกฤษสมัยนี้ ไม่ใช่แค่เรียนแกรมม่าอย่างเดียว แต่ต้องเก่งทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพราะการแข่งขันทางภาษานับวันจะมากขึ้น  การเรียนทักษะพวกนี้..เราไม่สามารถเรียนทางวีดีโอ...