หลักการใช้ EVEN กับ EVEN SO

หลักการใช้ EVEN กับ EVEN SO

หลักการใช้ EVEN กับ EVEN SO ภาษาอังกฤษมีมากกว่า 12 เทนส์ ถึงแม้ว่าเราจะจำทุกเทนส์ได้ขึ้นใจ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเก่งภาษาอังกฤษ 100% อย่าลืมว่าภาษามีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ประโยคมีความหมายที่ลึกซึ้งมากขึ้น ในทบความนี้ เมจะพูดถึงหลักการใช้และความแตกต่างของ...