Funny กับ Fun คำศัพท์ใช้ผิดบ่อย

Funny กับ Fun คำศัพท์ใช้ผิดบ่อย

Funny กับ Fun ความหมายไม่เหมือนกัน                                         ครูเห็นเราใช่กันผิดบ่อยมาก เลยอยากเขียนอธิบายการใช้สองคำนี้.. FUN : สนุก เป็น adj. ขยายคำนาม หรือ คำนามก็ได้ เช่น The roller coaster was fun. แต่เมื่อพี่เมถามเราว่าถ้าสนุกมากๆ ละ...