คำถามสำคัญที่สุดในชีวิตผู้ปกครอง–ให้ลูกเรียนหลักสูตรปกติ หรือหลักสูตร EP ดี

คำถามสำคัญที่สุดในชีวิตผู้ปกครอง– ให้ลูกเรียนหลักสูตรปกติ หรือหลักสูตร EP ดี?   หน้าที่ของผู้ปกครอง–คือการเลือกการเรียนที่ดีที่สุดให้ลูก   แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการเรียนแบบไหนจะดี ในเมื่อระบบการศึกษาสมัยนี้นั้นต่างกับที่เราเรียนมาอย่างมากมาย....