วีธีโกยคะแนนโทอิค Listening Part 2

Part 1:  Photographs–จิ๊บจ๊อย…ง่ายเวอร์  เป้าหมายของคุณควรได้อย่างน้อย 8/10 Part 2:  งานเข้า!!!  โจทย์อะไรเอ่ย..ไม่มีโจทย์?  โทอิคพารท์ 2 นั่นเอง! วันนี้เรามาดูวิธีการโกยคะแนนพารท์สองให้มากที่สุด ...