ความแตกต่างในการใช้ did กับ who, what, when, where, why....
0Comments

ความแตกต่างในการใช้ did กับ who, what, when, where, why….

ความแตกต่างในการใช้ did กับ who, what, when, where, why.... วันนี้เรามาแวะดูการใช้ DID ในเชิงคำถามของ Past Simple Tense ปกติแล้ว..did จะใช้เมื่อกล่าวถึงประโยคปฏิเศส และประโยคคำถาม เมื่อมี did ในประโยค..กริยาแท้จะเป็นแค่ช่อง 1 เช่น  I did not see that movie yesterday. แต่..เมื่อใดที่ไม่มี did  เราต้องทำตามกฎของเทนส์นี้  นั่นคือ เปลี่ยนกริยาแท้ให้เป็นช่อง 2 เช่น
by Fred