ความแตกต่างในการใช้ did กับ who, what, when, where, why....
0Comments

ความแตกต่างในการใช้ did กับ who, what, when, where, why….

ความแตกต่างในการใช้ did กับ who, what, when, where, why…. วันนี้เรามาแวะดูการใช้ DID ในเชิงคำถามของ Past Simple Tense ปกติแล้ว..did จะใช้เมื่อกล่าวถึงประโยคปฏิเศส...
by Fred