4 สำนวนภาษาอังกฤษไว้ใช้ให้บอสอึ้ง! “Boil the Ocean, Dead-end, Deep Dive, Drill down”

สำนวนเหล่านี้จะไม่ค่อยได้เจอในชีวิตประจำวัน  แต่อาจจะได้ยินบอสแอบพูด เพราะเป็นสำนวนที่ใช้ในที่ทำงาน แต่เราควรศึกษาไว้ให้ประทับใจบอส แล้วการที่สามารถเข้าใจ slang ที่บอสใช้–จะทำให้เราดู้เก่งขึ้น–ในสายตาบอส ถึง 50%! Boil the ocean (v)แปลตามตัวคือต้มน้ำทะเล ...