Thanksgiving—เทศกาลกินไก่ยักษ์

Thanksgiving—เทศกาลกินไก่ยักษ์ Thanksgiving Day—น้อยคนที่เมืองไทยจะรู้ว่าวันนี้คือวันอะไร   เรารู้แต่วาเลน์ไทน์ กับคริสมาส ก็เพราะว่าสองเทศกาลนั้นเค้าฉลองกันทั่วโลก  แต่เทศกาลนี้จะฉลองแต่คนอเมริกัน เพราะมันเกี่ยวกับประเทศของเขาโดยตรง...