Please Check Your E-mail : กรุณาเช็คอีเมล์ของคุณอีกครั้งค่ะ

เมส่งอีเมล์แนะนำวิธีเข้าเรียนให้แล้วละ 🙂

กรุณาเช็คที่กล่อง junk mail, spam และขยะด้วยนะคะ (บางครั้งจะอยู่ในนั้น)  ถ้าอยู่ในนั้น กรุณาเอาอีเมล์เข้าไป INBOX  จะได้ไม่พลาดอีเมล์อื่นๆจากเรา