ขั้นตอนที่ 2 : หาอีเมล์ที่ขึ้นต้นด้วย Confirm your subscription..

อีเมล์อาจจะตกอยู่ใน JUNKMAIL, SPAM หรือขยะ