TOEIC Noun+Preposition

 

TOEIC Noun+Preposition คำศัพท์ที่ต้องศึกษาล่วงหน้า!

Preposition ไม่ได้เป็นแค่คำบุพบทธรรมดาๆอย่างเดียว พอนำมาใช้ร่วมกับคำนามก็สามารถให้ความหมายอีกแบบนึง! ดังนั้นเวลาที่เราแปลประโยค เมจะสอนนักเรียนไม่ให้แปลทีละคำ เพราะโอกาสผิดจะเยอะมาก เมแนะนำให้อ่านทั้งประโยคแล้วสรุปความหมายตามความเข้าใจของเราดีกว่า ใน blog นี้เมจะอธิบายหลักการใช้ TOEIC Noun+Preposition และรายการคำศัพท์ที่คุณต้องศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าสอบ TOEIC

 

TOEIC Noun+Preposition : ตัวอย่างประโยค

I knew nothing about the matter.   (ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้)

We appreciate your understanding of the situation.  (เราขอบคุณในความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์)

 

TOEIC Noun+Preposition : ออกบ่อยในข้อสอบ TOEIC PART 5-6

List นี้ได้แบ่งว่าคำนามไหน…ตามด้วย preposition ตัวใด—บางตัวใช้ได้กับหลาย preposition —แต่ในรายการนี้จะเน้นถึงตัวที่เราจะเห็นบ่อยในข้อสอบ TOEIC โจทย์โทอิคมักจะลงคำนามพวกนี้แล้วก็ให้เราเลือก preposition ที่เหมาะสมกับความหมายของประโยคในโจทย์นั้น

 

คำศํพท์ที่ใช้ควบคู่กันมีดังนี้

 

  • ABOUT : information, nothing, anything, something, truth

เช่น  I have some information about the problem.

  • FOR :  demand, excuse, explanation, in return, in exchange, need, reason, reputation, responsibility

เช่น The boss wants a reason for that meeting.

  • IN : belief, change, increase / decrease, drop, rise / fall

เช่น The change in the stock market is substantial.

  • OF : advantage / disadvantage, cause, idea, indication, kind, knowledge, understanding, opinion, awareness

เช่น The workers take advantage of the company’s health care policy.

  • ON : effect , influence, impact

เช่น Sarah has a lot of influence on him.

  • WITH : agreement, contact, connection, contract, dealings, in association, involvement, meeting, negotiation

เช่น  The company had a three hour long negotiation with the supplier, yesterday.

บทความต่อไปที่เกี่ยวกับ TOEIC PART 5 : หลักการใช้ ADJ เมื่อพูดถึงความรู้สึก

 


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.