LESSON 10-12 HW SOLUTIONS

IMPORTANT!  นักเรียนต้องทำโจทย์ก่อนมาดูเฉลย!

คำถามเพิ่มเติมจาก Lesson นี้

18 responses to “Week 4 : HW Lesson 10-12”

 1. เราจะพิจารณา adj ที่เติม ing/ed ต่อเมื่อ ตัว adj ปกติไม่มีนะ
  ในข้อนี้ adj. ปกติ มันคือ weak

  ถ้ามีต้องเลือกมันก่อนเพื่อนเลยค่ะ

 2. ครูเมคะ lesson 12 ข้อ 15 ทำไมเราตัด weakening ออกคะ ตัวนี้ไม่ใช่ ADJ หรอคะ ที่เรียนมาคือ V เปลี่ยนเป็น ADJ ได้โดยเติม ed/ing ไม่ใช่หรอคะ

 3. จำไว้เลยนะ

  “used to” นั้นจะใช้ในรูปแบบนี้ คือเติม ed ตลอด ความหมายของมันคือ เคย, ใช้

  มันเป็นตัวกำหนดไม่ได้ เพราะมันไม่เปลี่ยนรูปเหมือนกริยาทั่วไป มันคือข้อยกเว้นค่ะ

 4. รูปแบบที่ใช้บ่อยสุดนะ

  Confident : ADJ ความรู้สึกมั่นใจ

  Confidence : N. ความเชื่อใจ

  จึงตอบข้อ C เพราะขาด Noun ค่ะ

 5. lesson12 ข้อ11คะ confident and confidence หนูเปิดหาในดิคแล้วเป็นคำนามทั้งสองคำอ่ะคะ confident ในดิคบอกว่าที่มั่นใจ ส่วน confidence ความเป็นเพื่อนที่ไว้ใจหรือไว้เนื้อเชื่อใจอ่ะคะ หรือconfidentตัวนี้คือความรู้สึกคะ

 6. ครูเมย์คะ lesson11 ข้อ11 ครููเคยบอกว่า That ขยาย verb แล้วไห้ดูหน้าประโยคว่าเป็นอดีตหรือปัจจุบัน หนูคิดว่า used เป็น อดีตแล้วเลยตอบ matchedอ้ะคะ แบบนี้สังเกตุยังไงอ่ะคะ

 7. Proof = ทวน ใช้เป็นกริยาคะ

  เมื่อกริยานำหน้า ก็เหมือนกับการออกคำสั่ง เช่น Sit down.

  เราไม่รู้ว่าประธานเป็นใคร กี่คน เรามักจะไม่เติม s คะ

 8. Lesson 10 ข้อ 17 ทำไมถึงตอบ (a) Proof อ่ะคะ each(แต่ละ) ไม่ได้ใช้กับ sigular verb หรอค่ะ ครูเม รบกวนอธิบายหน่อยค่ะ

 9. ทุกประโยค เราต้องหากริยาแท้ให้ได้ก่อนคะ—ไม่อย่างนั้นจะจับ หัว จับหางไม่ถูก

  ในประโยคนี้ ถ้าเราหากริยาก่อน เราก็รู้ว่าประโยคแรก (ก่อน that) ไม่มีกริยา เลยเลือกกริยา applied เพราะได้สมัครแล้ว

 10. เอาใหม่นะ

  ดูหน้า : เห็น ‘s แสดงว่าต้องมีคำนามตาม–แต่อาจจะมีตัว adj. ก่อนคำนามก็ได้ อย่าพึ่งสรุปว่าเป็นคำนาม
  ดูหลัง : enabled เติม d เป็นกริยาของประโนค แสดงว่าส่วนของประธานได้จบแล้ว คำก่อนกริยาจึงต้องเป็นคำนาม

  จึงตอบ ข้อ a คะ

 11. lessons 12: ข้อ12

  ข้อนี้หนูคิด
  ดูหน้า: ‘s ตามด้วย n แสดงความเป็นเจ้าของ ดังนั้น unique เป็น n (คิดตามประสาคนไม่รู้ว่าเปน n หรือ adv,adj)

  ดูหลัง : enables เป็น v ดังนั้น หน้า v ก็น่าจะเป็น adv

  ข้อนี้หนูเลยตอบ c.expertly ซึ่งผิด

  คิดแบบนี้ไม้ได้ใช่ปะคะ

 12. lessons 12 ข้อ 10

  ตามที่ครูสอน
  ดูหลัง จบประโยค เพราะมี for และหน้า for ต้องเป็น n

  ทำไมถึงคืดแบบนี้กับข้อนี้ไม่ได้อะคะ
  ถ้าเราจะไม่ดูทั้งประโยคเพื่อความรวดเร็ว
  คือ ดูหน้าหลังตามครูสอน ได้หรือไม่คะ

 13. กลุ่มประธานคือ The applicants who qualify ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ
  กริยา will be flown จะถูกส่งบินไป
  กรรม Corporate office สำนักงานใหญ่

  ไม่ต้องคิดมากคะ หลัง who ในรูปแบบนี้ v1 จบ

 14. ถาม ข้อ 13 Lesson 11 ค่ะ :
  who ตามด้วย กิริยา แล้วข้างหลังมี will be อยู่แล้ว ซึ่งเป็นกิริยาเหมือนกัน กิริยาซ้อนกันโดยไม่มี to คั่น หรือ เติม ing ได้หรอค่ะ

 15. ไม่ใช่คะ ข้อนี้มี has/have จึงต้องเติม V3

  Ved ที่เป็น adj แสดงความรู้สึกอะ จะใช้หน้าคำนามคะ เช่น The excited boy ran to his mom.

  excite เป็นกริยา แปลว่าตื่นเต้น พอมาใช้เป็น adj ขยายความรู้สึก ก็ต้องนำหน้าตัวคำนามที่จะขยาย นั่นคือ boy นั่นเอง

 16. ครูเมย์ค่ะ ข้อ10 ที่ตอบC เพราะใช้Vความรู้สึกใช่ไหมค่ะ
  ครูเมย์ช่วยอธิบายเรื่องการใช้Vความรู้สึกหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 17. ใช่คะ เมื่อมี who ทำหน้าที่สรรพนามก็จะตามด้วยกริยาคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *