Week 2 : Part 7 Double Passage

PART 7: DOUBLE PASSAGE (BASIC)

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”20″ width=”940″]

Extra Homework: Lesson 6-10 ในหนังสือ Barron “Essential Words for the TOEIC”

[/text_block]

Part 7 : Double Passage (Basic Level)

[text_block style=”style_1.png” align=”left” width=”460″]

ทำตัวเองให้เหมือนเป็น CEO บริษัท Samsung!  มีเอกสาร (passage) มาวางไว้ข้างหน้า..เรามีเวลาอ่านทุกคำมั้ย?

  • ไม่มี  เราจึงต้องทำความเข้าใจสิ่งที่อ่านว่า..มักคืออะไร แบบลวกๆ ก่อนที่จะอ่านโจทย์เพราะมันจะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการอ่านกลับไปกลับมา
  • ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่อ่าน..ก็จะสามารถรู้ว่าคำตอบของโจทย์นั้นๆ จะอยู่ย่อหน้าไหน –ประหยัดเวลาได้ถึง 50%!
  • ในเวลาสอบจริง  คำศัพท์ที่เรารู้จะมีมากกว่าคำที่เราไม่รู้ เราต้องใช้คำที่เรารู้ความหมายมาแปลให้เข้าใจ–อย่าไปเสียเวลากับคำศัพท์ที่ยาก  จำไว้ว่าข้อง่ายข้อยาก–คะแนนเท่ากัน!
  • แต่ละข้อใช้เวลาแค่ 1 นาทีในการทำเท่านั้น!
ข้อควรระวัง!
  • อ่านอย่างไม่มีสติ จะเสียเวลาปล่าวๆ เพราะต้องเสียเวลาอ่านกลับไปกลับมา

[/text_block]

คำถามเพิ่มเติมจาก Lesson นี้