Week 6 : Part 7 (Double Passage)

PART 7: DOUBLE PASSAGE (INTER)

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”20″ width=”940″]

Extra Homework: Lesson 16-19 ในหนังสือ Barron “Essential Words for the TOEIC”

[/text_block]

Part 7 : Double Passage (ระดับกลาง)

[text_block style=”style_1.png” align=”left” width=”460″]

สร้างความสัมพันธ์กับทั้งสองบทความให้ได้!

  • อ่านเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่อ่านเพื่อแปล–
  • แต่ละย่อหน้าให้อ่านแค่ 1-2 ประโยคเพื่อดูเนื้อเรื่องรวมๆ
  • เราต้องทำความเข้าใจสิ่งที่อ่านว่า..มักคืออะไร แบบลวกๆ ก่อนที่จะอ่านโจทย์เพราะมันจะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการอ่านกลับไปกลับมา
  • ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่อ่าน..ก็จะสามารถรู้ว่าคำตอบของโจทย์นั้นๆ จะอยู่ย่อหน้าไหน –ประหยัดเวลาได้ถึง 50%!
  • ในเวลาสอบจริง  คำศัพท์ที่เรารู้จะมีมากกว่าคำที่เราไม่รู้ เราต้องใช้คำที่เรารู้ความหมายมาแปลให้เข้าใจ–อย่าไปเสียเวลากับคำศัพท์ที่ยาก  จำไว้ว่าข้อง่ายข้อยาก–คะแนนเท่ากัน!
  • แต่ละข้อใช้เวลาแค่ 1 นาทีในการทำเท่านั้น!
ข้อควรระวัง!
  • อ่านอย่างไม่มีสติ จะเสียเวลาปล่าวๆ เพราะต้องเสียเวลาอ่านกลับไปกลับมา
  • อย่าลน  การลนมาจากการไม่บริหารเวลา ทำให้แตกตื่น กลัวทำไม่ทัน แล้วคะแนนก็จะร่วงตามลำดับ!

[/text_block]

คำถามเพิ่มเติมจาก Lesson นี้