แบบทดสอบ ข้อสอบ toeic

วัดระดับพื้นฐานของภาษาโดยการสอบโทอิค

ข้อสอบ toeic

ความสำเร็จล่าสุดของนักเรียน FMCP English

 

คุณมีเวลา 80 นาทีในการทำ ข้อสอบ toeic :  START!

YOU HAVE 80 MINS. GOOD LUCK!

ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทร