โปรที่คุณเลือก : TOEIC EXPRESS

shadow-ornament

คุณต้องการให้เราเตรียมเอกสารให้มั้ย?

หนังสือเรียน TOEIC@HOME 300 หน้า เย็บเล่มกระดูกงู
หนังสือ DailyTopStars 250 หน้า เย็บเล่มกระดูกงู
ข้อสอบเต็มระดับยาก 3 ชุด
ข้อสอบเน้นการทำ Part 5-7 3 ชุด
ฺฝึกโจทย์ของ Barron 50 Unit
ส่ง EMS ถึงบ้าน

ค่าเรียนทั้งหมด ถ้าเตรียมเอกสารเอง

2,900 บาท

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้
  • หนังสือเรียน TOEIC@HOME 300 หน้า เย็บเล่มกระดูกงู
  • หนังสือ DailyTopStars 250 หน้า เย็บเล่มกระดูกงู
  • ข้อสอบเต็มระดับยาก 3 ชุด
  • ข้อสอบเน้นการทำ Part 5-7 3 ชุด
  • ฺฝึกโจทย์ของ Barron 50 Unit
  • ส่ง EMS ถึงบ้าน