คุณต้องการให้เราเตรียมเอกสารให้มั้ย?

**รูปประกอบเท่านั้น เล่มจริงจะเป็นขาวดำ เย็บกระดูกงู**

  • TOEIC EXTRA มีทั้งหมด 600 หน้า เพราะประกอบไปด้วย 2 คอร์ส
  • เราสามารถปรินท์เอกสาร, เย็บเล่มและส่งให้คุณทาง EMS ในราคา 700 บาท

*ถึงแม่ว่าคุณได้สั่งเอกสารจากเรา คุณยังสามารถรับไฟล์เอกสารอีกด้วย!

shadow-ornament
  • ถ้าคุณจะเตรียมเอกสารเอง ค่าเรียนของคุณทั้งหมดคือ 5,700 บาท
  • ถ้าคุณต้องการให้เราเตรียมเอกสารให้ ค่าเรียนของคุณทั้งหมดคือ 6,400 บาท

โอนผ่านธนาคาร/ตู้ ATM

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 631-1-15450-0   ชื่อ : ชลกาญจน์ ปึงวิริยะรัตน์  สาขา : เซ็นทรัลชลบุรี

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 631-1-15450-0

ชื่อ : ชลกาญจน์ ปึงวิริยะรัตน์

สาขา : เซ็นทรัลชลบุรี

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 406-365535-1

ชื่อ : ชลกาญจน์ ปึงวิริยะรัตน์

สาขา : เซ็นทรัลชลบุรี

ชำระผ่านบัตรเครดิต

PAY WITH CREDIT CARD

ขั้นตอนที่ 2 : ส่งหลักฐานการชำระค่าเรียน