Trend เกาหลี กำลังมา!!!!
Trend เกาหลี กำลังมา!!!!

 

หากจะมองหาประเทศใดประเทศหนึ่ง ที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภายในช่วงระยะเวลาอันสั้น คนจำนวนไม่น้อยคงจะนึกถึงประเทศเกาหลี ซึ่งมีคำกล่าวที่บ่งบอกถึงประเทศเกาหลีในปัจจุบันได้ดีที่สุด นั่นก็คือ “Dynamic Korea” หมายถึง การเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องอันนำไปสู่การพัฒนาประเทศเกาหลี

การให้ความสำคัญในการพัฒนาและการให้โอกาสที่ดีทางด้านการศึกษาแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน จนนับได้ว่าประเทศเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการรู้หนังสือของประชากรอยู่ในอันดับสูงที่สุดของโลก ซึ่งนั่นเป็นเพราะชาวเกาหลีเชื่อว่า ประชาชนที่ได้รับการศึกษาที่ดีจะเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในการพัฒนาประเทศ ที่สำคัญ เกาหลีมีนโยบายการศึกษาที่เปิดกว้าง และให้การต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติเป็นอย่างดี

สิ่งหนึ่งที่คนไทยให้ความสนใจกันมากเกี่ยวกับประเทศเกาหลีคือ ภาษาเกาหลี ซึ่งถือเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน มีสถาบันอบรมภาษาเกาหลีและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เปิดสอนภาษาเกาหลีเพิ่มมากขึ้น โดยสถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้ได้บรรจุรายวิชาภาษาเกาหลีไว้ในหลักสูตรการศึกษา ทั้งในฐานะวิชาเอก วิชาโท หรือบางแห่งอาจกำหนดไว้เป็นวิชาเลือก สำหรับมหาวิทยาลัยที่บรรจุเป็นวิชาเอกหรือวิชาโท เช่น  มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง

อย่างไรก็ดี การเรียนภาษาให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องได้เรียนรู้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการใช้ภาษานั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และต้องขยัน หมั่นฝึกฝน ทบทวน นอกจากจะทำให้เกิดความชำนาญทางด้านภาษาเกาหลีอย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย

 ใครที่คิดอยากกจะศึกษาภาษาเกาหลีก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะคะ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับครูเม Tel. 082-471-0226  LINE ID:  maemew


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.